SixaxisPairTool

SixaxisPairTool

Miễn phí
Connects gaming controllers with mobile devices
Người dùng đánh giá
4.0  (50 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
5.1
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Get the Bluetooth address of your controller and pair it with your smartphone or tablet. Works with DualShock 3, DualShock 4, Sixaxis and Navigation controllers.
Sixaxis kiểm soát là một Android ứng nó cho phép người Sixaxis và DualShock Playstation 3 nhân viên kiểm soát được dùng như bluetooth nhập thiết bị nhiều, điện thoại di động và tablets. Dùng cái Sixaxis và DualShock nhân viên kiểm soát 3, đầu tiên cô phải có đôi họ những thiết bị để sử dụng với họ. SixaxisPairTool là chương trình mà không sử dụng cho việc này. Cái này phải được thực hiện với một Mini-USB dây cáp điện và một windows PC.
Thông tin được cập nhật vào: