SixaxisPairTool

SixaxisPairTool

Miễn phí
PC chương trình từng cặp cái Sixaxis và DualShock bộ điều khiển bằng điện thoại di động
Người dùng đánh giá
3.9  (42 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Sixaxis kiểm soát là một Android ứng nó cho phép người Sixaxis và DualShock Playstation 3 nhân viên kiểm soát được dùng như bluetooth nhập thiết bị nhiều, điện thoại di động và tablets. Dùng cái Sixaxis và DualShock nhân viên kiểm soát 3, đầu tiên cô phải có đôi họ những thiết bị để sử dụng với họ. SixaxisPairTool là chương trình mà không sử dụng cho việc này. Cái này phải được thực hiện với một Mini-USB dây cáp điện và một windows PC.
Thông tin được cập nhật vào:

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận